Bíonn cuma na féile ar Oileán Chléire ó Mheitheamh go Lughnasa.  Tagann thart ar 180 scoláire ann ag cur feabhais ar a gcuid Gaeilge agus chun a bheith páirteach in imeachtaí agus cluichí.  Téann turasóirí lae ag spaiteoireacht chuig an loch, an sean Teach Solais, agus chuig an Ionad Oidhreachta.  Bíonn luaimheanna isteach is amach sa dá chaladh, rud a fhágann plódaithe iad lá geallta na mbád.  Tagann teaghlaigh ar saoire ann agus deiseanna seoltóireachta, bádóireachta, iascaireachta agus tonnmharcaíochta leo.  Bíonn tumadóirí sa tóir ar shean chonablaigh agus fochais ghuaiseacha.  Bíonn seisiúin de gach sórt sna tabhairní agus is minic le cuairteoirí a gcuid deiseann ceoil féin a bhreith leo.  Molaimid duit lóistín a chur in áirithe roimh ré ar fhaitios díomá.

 

Séasúr deas ciúin é an fómhar i ndiaidh thréimhse gnóthach an tsamhraidh.  Laghdaíonn bád farrantóireachta an oileáin líon na dturas go dtí an mhórthír.  Iompaíonn dath an aitinn rua.  Anois – agus san earrach – an tráth oiriúnach dóibh sin atá ar thóir an chiúinis ón saol mór.  Is é an tráth é freisin do mhic leinn ar bhliain idir-thréimhse le teacht chuig ranganna speisialta seandálaíochta, scríbhneoireachta, Gaeilge agus gníomhaiocht lasmuigh; agus mar bharr ar sin, chun blas bheatha an oileáin a thabhairt faoi deara.  Tagann níos mó éin meamhchoitianta – agus breis daoine ag faire ortha – i mí dheireadh Fómhair ná in aon mhí eile.

Bíonn séasúr an ghála linn ó Shamhain go Feabhra de ghnáth.  D’fhéadfadh tonnta arda agus ‘an tarrac’ (fotharraingt) an bád farrantoireachta achosc ó sheoladh.  Buaileann bóchna ard na failltreacha agus caitheann sáile ar fuid an oileáin.  Is eachtra ann féin é siúl nuair is minic fórsa  a 9 leis an ngaoth.  Tagann dath bán-rua ar na giolcaigh sa phortach.  Titeann táillí ar thithe le féin-chothú go dtí a leath sin san ard-shéasúr.  Ach tá sásamh le baint as an tráth seo más ansa leat aimsir chrua, léamh nó scríobh nó scéalaíocht cois tine.  Cuireann an pobal imeachtaí ar siúl ag a bhfuil fáilte roimh chuairteoirí; foireann drámaíochta ar cuairt, damhsa, ceol agus céad-chabhair, ranganna Gaeilge agus cruinnithe de eagraíochtaí éagsúla agus Amnesty International ina measc.

Búisíonn an tOileán as a shuan geimhridh ó Mhárta go Bealtaine agus glaiseann amach.  Treabhann agus cuireann na feirmeoirí, filleann na h-iascairí ar an fharraige.  Meastar gurabh é an tAibreán an mhí is fearr chun éin neamhchoitianta a thabhairt faoi deara.  Is mó duine a mheasann gur deise an Bhealtaine dona bláthann fiáine.  Faoi thús an Mheithimh bíonn na h-oileánaigh ag súil le meanma an tsamhradh, cé go mbíonn siad ag súil le suaimhneas an fhómhair faoi Lughnasa.