OILEÁN CHLÉIRE
Is é  Oileán Chléire an t-oileán is sia ó dheas a bhfuil cónaí air in Éirinn. Tá sé 3 mhíle ar a fhad agus 1 mhíle ar leithead, agus tá sé suite 8 míle amach ó chósta Iarthar Chorcaí. Tá an Charraig Aonair 3 mhíle siar – ó dheas ón oileán. Ag dul siar ó thuaidh tá Ard an Fhéaraigh, an pointe is faide ó dheas ar an mórthír. Cuireann radharc tíre fiáin rómánsach Oileán Chléire, a chuid cuanta glioscarnacha, agus portaigh agus loch, le tarraingt gan mhilleadh an oileáin. Tá na cnoic gharbha clúdaithe ag fraoch, aiteann agus bláthanna fiáine. Tá na fallaí cloiche cosúil le breacachan ar an tírdhreach éagsúil. Feictear comarthaí ón am atá thart i ngalláin mheigiliteacha agus tuama pasáiste 5000 bliain d’aois, fothrach séipéil ón 12ú haois, caisleáin Uí Dhrisceoil ón 14ú haois, a ionsaíodh go trom sna 1600í luatha. Deirtear gurbh é Naomh Ciarán, éarlamh an oileáin, an naomh ba luaithe de cheathrar naomh Réamhphaitríocha na hÉireann. Toisc go bhfuil Oileán Chléire iargúlta, go bhfuil sé gar don scairbh ilchríochach, tá sé ina ionad lárnach d’fhaire ar éin in Éirinn. Feictear míolta móra, turtair droimleathair, éisc ghréine agus siorcanna gach bliain, agus feictear deilfeanna go minic. Labhraíonn an chuid is mó de mhuintir an oileáin Gaeilge agus Béarla. Tugann Oileán Chléire suaimhneas, dúlra, síocháin agus é scartha amach ó dhríopas an tsaoil ar an mórthír. Is suíomh iontach é do dhá Choláiste Samhraidh Gaeilge Oileán Chléire.


Bíonn atmaisféar na féile le brath ar Oileán Chléire ó Mheitheamh go Lúnasa. Tagann breis is 200 dalta chuig na Coláistí Samhraidh Gaeilge lena gcuid Gaeilge a thabhairt chun foirfeachta agus glacann siad páirt i gcluichí agus gníomhaíochtaí amuigh. Téann daoine ar turas lae ag siúl chuig an loch, an Seanteach Solais, chuig an Ionad Oidhreachta. Téann luaimh isteach is amach ón dá phríomhchuan, agus bíonn na cuanta plódaithe le dathanna éagsúla le linn na laethanta gealla. Tagann teaghlaigh ar saoire le canúnna &s trealamh iascaireachta. Bíonn tumadóirí scúba ag breathnú ar sheanraiceanna agus sceireacha géarchroctha. Bíonn seisiúin ceoil fhoirmiúla agus neamhfhoirmiúla ar siúl sna tithe tábhairne beoga, tógann go leor ceoltóirí oilte a gcuid uirlisí leo. Ar mhaith leat teacht isteach sa phobal oileáin seo?


Seo a leanas liosta d’fháthanna maithe ar cheart teacht isteach sa phobal agus ba bhreá linn fáilte a chur roimh theaghlaigh le leanaí óga, agus daoine a bhfuil spéis acu sa sol ar an oileán chuig Oileán Chléire.


·        Cuirfear Céad Míle Fáilte fíor agus fuinniúil romhat.
·        Lóistín Ardchaighdeáin ar cíos.
·        Bunscoil Ghaeilge den scoth le beirt mhúinteoirí ( Féach na torthaí ar láithreán gréasáin na Roinne Oideachais)
·        Réamhscoil ghnóthach agus áis cúraim leanaí iarscoile.
·        Altra Sláinte Poiblí lánaimseartha.
·        Seirbhísí Farantóireachta den chéad scoth.
·        Eaglais Chaitliceach.
·        Comharchumann oileáin gníomhach.
·        Seirbhís Leathanbhanda Ardluais.

    * Dhá Choláiste Samhraidh Gaeilge.

    * Réadlann Éan.

    * Seirbhísí Aistriúcháin.

    * Saor ó choir.

    * Seirbhís Bus Tuaithe. (lena n-áirítear seirbhís scoile)

    * Ionad campála atá faofa ag Bord Fáilte.

    * Seirbhís leabharlainne le rochtain idirlín saor in aisce do bhaill.

 

Áit dhraíochtúil, shábháilte agus shláintiúil le leanaí a thógáil atá in Oileán Chléire. Samhlaigh “To School Through the Fields”, ag siúl ar an mbóthar ag piocadh bláthanna fiáine, ag caitheamh clocha beaga san uisce thíos ar an trá. Tearmann atá in Oileán Cléire do scríbhneoirí, ealaíontóirí ildhisciplíneacha nó más mian leat bliain a chaitheamh amach ón slua le taitneamh a bhaint as roinnt ama speisialta duit féin agus do theaghlach, mar a rinne go leor teaghlach thar na blianta.


Má tá spéis agat ina bhfuil léite agat, is féidir tús a chur ar an obair trí teagmháil a dhéanamh linn leis an bhfoirm seo.