Chléire Haven Yurts and Camping Holidays

Sé Oileán Chléire, atá 3 mhíle ar fhaid agus míle ar leithead, an tOileán is faide ó dheas in Éirinn a bhfuil cónaí ann.  Tá sé 8 míle amach ó chósta Iarthar Chorcaigh.  Tá Carraig Aonair lei féin 3 mhíle siar ón oileán.  Síneann Carn Uí Néid, an pointe is faide ó dheas ar an mórthír, siar ó thuaidh.

 

Cuireann radharcanna fiáine, rómánsúla, a chuid céanna gleoite, a chuid failltreacha, portaigh agus loch go mór le mealltacht gan cháim Chléire.  Tá na cnoic clúdaithe ag fraoch, aiteann agus blátha fiáine.  Tá dreach paisteach ar an dúthaigh ag na ballaí cloiche.  Tugann galláin mheigiliotacha agus uaigh phasáiste atá 5000 bliain d’aois, fothrach teampaill on 12ú aois, caisleán leis na Drisceolaigh on 14ú aois, a fuair taurgaint ordanáis go luath tar eis 1600, dearcadh dúinn ar an am a caitheadh.  Sé Naomh Ciarán pátrún an oileáin, agus deirtear gurabh é ba thúisce de cheathrar naoimh Éireannacha roimh Naomh Pádraig.

 

De bharr a iargcúltacht oileánda agus a ghaireacht do mhór-roinn na hEorpa tá Oileán Chléire ar an ionad is suntasaigh in Éirinn chun éin a fhaire.  Tugtar míolta móra, turtair (leathardhroma), éisc ghréine agus líomháin faoi deara gach bliain agus feictear muca mara go rialta.  Labhraíonn furmhór an 150 duine ar an oileán Gaeilge agus Béarla.  Tá sonas, síocháin agus tionchur an nádúir le fáil ar Chléire, dealaithe amach on saol bruidiúil ar an mórthír.

Maoinithe ag Rialtas na hÉireann faoin bPlean Forbartha Náisiúnta, 2007-2013

Fuair an togra seo tacaíocht deontais ó Chlár Forbartha Tuaithe Chomhar na nOileán Teo atá maoinithe ag Rialtas na hÉireann faoin bPlean Forbartha Náisiúnta 2007-2013 agus ag Ciste Talmhaíochta na hEorpa don Fhorbairt Tuaithe: Infheistiú á dhéanamh ag an Eoraip i gCeantair Tuaithe

Cape Clear Family Fun Day