Chléire Haven Yurts and Camping Holidays

Comharchumann Chléire Teoranta

Bunaíodh Comharchumann Chléire i 1969 chun reachtáil a dhéanamh ar chóras leictreach nua don oileán agus chun fostaíocht a chruthú tri forbairt a dhéanamh ar an iascach, feirmeoireacht,agus turasóireacht.  Feidhmíonn an Comharchumann de réir rialalcha ICOS.  Tá coiste an Comharchumann tofa ag an Cruinniú Cinn Bhliana gach bliain, agus is ar mhaithe le forbairt agus inmhairtheanacht an pobal atá sí ann.

 

Tharr na blianta tá an Comharchumann forbartha go mór agus ag reachtáil Ionad Fiontar ar son Údarás na Gaeltachta, áit a bhfuil aonaid ar chíos ag gnóanna éagsúla ina measc Oifig an Chomharchumainn, oifigí eile, naíonra, seomra atá cóirithe do ghruaigeadóir, ceardlann adhmadóireachta,láthar stórála breosla agus seirbhísí eile.

 

Tharr na blianta tá an Comharchumann forbartha go mór agus ag reachtáil Ionad Fiontar ar son Údarás na Gaeltachta, áit a bhfuil aonaid ar chíos ag gnóanna éagsúla ina measc Oifig an Chomharchumainn, oifigí eile, naíonra, seomra atá cóirithe do ghruaigeadóir, ceardlann adhmadóireachta,láthar stórála breosla agus seirbhísí eile.

 

Is í Coláiste Phobal Chléire ceann do phríomh gnóanna an Comharchumann. Tá an coláiste rí thábhachtach do eacnamaíocht agus saol sóisialta Chléire. Tugann Coláiste Phobal Chléire agus Coláiste Chiarán níos mó ná 400 scoláire isteach sa samhradh, agus cuireann said go mór le atmasfaer geall an oileáin.

 

Más féidir le Comharchumann Chléire Teoranta cuidiú leat in aon slí dean teagmháil linn.

 

Fón: 028 39119 

Ríomhphost: ccteo@iol.ie

 

Cape Clear Family Fun Day