Seirbhís Bus

Casann an bus le gach bád chun iompar a chur ar fáil. (Táille €2, glactar le saor phas)

Camchuairt an Oileáin

Gach Uair ar an Uair tar éis Meánlae.
 
Daoine fásta €5.00 Páistí €2.50     
 
Fón: 086 3836759